Inleiding

“Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl?” Een vraag die veel sociaal werkers zichzelf wel eens stellen. Deze reflectietool helpt je om daar achter te komen en inzicht in te krijgen in jouw krachten en uitdagingen. De tool daagt je uit om een ontwikkelplan op te stellen en in actie te komen. Je beantwoordt stellingen die gaan over tien Wmo competenties, waaronder het versterken van de eigen kracht van burgers. Deze tien competenties worden gezien als de belangrijkste competenties voor professioneel handelen in de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl (WNS). Die competenties zijn:

  1. Verheldert vragen en behoeften
  2. Versterkt eigen kracht en zelfregie
  3. Is zichtbaar en gaat op mensen af
  4. Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag
  5. Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
  6. Verbindt individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties
  7. Werkt samen en versterkt netwerken
  8. Beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen
  9. Signaleert en speelt in op veranderingen
  10. Is ondernemend en benut professionele ruimt

Lees hier meer over de 10 competenties maatschappelijke ondersteuning.

Registreren

webdesign: creative data utrecht